VÅRA PRODUKTER

Här kan du läsa mer om våra produkter hos Pelletshandlarn. Vårt sortiment består av ett noga urval av pellets från Scandbio och Vida. Vi säljer även högkvalitativa briketter från Fågelfors. Läs mer om varje produkt nedan.

Pellets av hög kvalitet ska ha en låg fukthalt. Vår pellets håller en fukthalt på cirka 7%, vilket är mycket ett mycket bra värde. Det är den fukthalt pelletsen har när den levereras till dig och då är energiinnehållet drygt 4,8 kWh/kg och askhalten max 0,5%.
Vår pellets är lite mörkare i färgen än annan pellets, vilket beror på spånets lagrings- och torkprocess.
Genom lagringen mörknar spånet samtidigt som det får de egenskaper som krävs för att få en formstabil och hållbar pellets.

• Fukthalt 7 %
• Energiinnehållet drygt 4,8 kWh/kg
• Askhalt max 0,5 %

Vida är en av landets största leverantörer av högklassig pellets. De tillverkas i Hok och levereras med egen distribution till större delen av södra Sverige. Vi levererar inom tio arbetsdagar efter beställning och ombesörjer lossning på plats med truck. Alltid fri leverans och avisering dagen före. Vida Pellets produceras i småsäck i antingen 8 mm eller 6 mm levereras i 16 kg per säck.
Säckarna levereras på pall med 832 kg per pall. 

• Fukthalt cirka 8 %
• Energivärde cirka 4,86 MWh/ton
• Askhalt cirka 0,3 %
• Asksmältpunkt >1550 °C

Fågelfors briketter tillverkas av kutterspån. Tillverkningsmetoden gör att du får ett bränsle som innehåller mycket mer energi än oförädlat träbränsle. Med en torrhalt på 85 % är det effektiva värmevärdet 4,8 kwh/kg.
Säckarna levereras på engångspall om 96 st säckar per pall, varje säck väger 10 kg – totalt 960 kg per pall.

• Torrhalt 85 %
• Effektiv värmevärde 4,5 MWh/ton
 
Fågelfors pellets är en 100% naturlig produkt av svensk förnybar skogsråvara, vilket gör pelletsen energirik, hård och dammfri. Det gör Fågelfors pellets skonsam mot din brännare.

• Fukthalt 5,9 %  • Askhalt 0,37 vikts % • Energi 4,9 kwh/kg