Viktig information till Scandbio kunder. Läs mer här


Leveransvillkor Vida

Leveranstid:
Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar. Leverans sker mellan kl. 06.00-22.00.

Avisering:
Vi aviserar dagen innan leverans via telefon eller sms.

Framkomlighet:
Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon. Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (fritt från grenar) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

Önskemål om placering av pall
Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen. Vida Energi har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål och leveransplats. Våra chaufförer gör bedömningen. Anser chauffören att önskemålet inte går att utföra lossas pallen på bästa sätt utifrån de förutsättningar som gäller.

Reklamation:
Om mottagaren/kunden vill åberopa fel skall leverantören underrättas inom skälig tid – normalt 14 dagar – efter det att mottagaren/kunden märkt eller borde ha märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit leverantören till nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren/kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Reklamation avseende förbrukad vara godtas ej. Om mottagaren/kunden inte uppfyller fastställda villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte föra gällande fel på varan. Leverantören skall då också äga rätt att vägra leverans.

Ångerrätt/Avbeställning:
Vida Energi AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, fax, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan skall returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Vida Energi AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på telefon 0393-21650.

Övrigt:
Vida Energi levererar med truck.
Vi förhåller oss till Pellets Förbundets allmänna bestämmelser för försäljning av pellets till konsument se: http://pelletsforbundet.se/

 

Leveransvillkor Scandbio

Leveransvillkor Bulk

Leveransvillkor Pall


Leveransvillkor Fågelfors

Leveransvillkor Fågelfors