Prduktinformation

Pellets Scandbio


Pellets av hög kvalitet ska ha en låg fukthalt. Vår pellets håller en fukthalt på cirka 7%, vilket är mycket ett mycket bra värde. Det är den fukthalt pelletsen har när den levereras till dig och då är energiinnehållet drygt 4,8 kWh/kg och askhalten max 0,5%. Vår pellets är lite mörkare i färgen än annan pellets, vilket beror på spånets lagrings- och torkprocess. Genom lagringen mörknar spånet samtidigt som det får de egenskaper som krävs för att få en formstabil och hållbar pellets.

Fysisk och kemisk data

Skrymdensitet c:a 650 kg+-3%
Fukthalt c:a 6-10 viktprocent
Värmevärde c:a 4.8 MWh/ton
Askhalt c:a 0.25%, max 0.5%
Svavel c:a 0.03% av torrsubstans
Diameter 8mm, 6mm
Hållfasthet Finandel < 3mm 0.9 viktprocent
Asksmälttemperatur >1400 grader C
Bindemedel Inga
Leveransform 16 kg småsäck, Bulk, 650kg storsäck

 

Briketter Fågelfors (Bitus)


Våra briketter tillverkas av kutterspån. Tillverkningsmetoden gör att du får ett bränsle som innehåller flerfalt mer energi än oförädlat träbränsle. Med en torrhalt på 85% är det effektiva värmevärdet 4,5 MWh per ton.

Säckarna levereras på engångspall om 105 st säckar per pall, varje säck väger 10 kg (totalt 1 050 kg/pall).

Fysisk och kemisk data

Sortimentsnamn Briketter
Sortimentskod 6800
Torrhalt c:a 85
Densitet c:a 650 kg/m3s
Energiinnehåll c:a 4,5 MWh/ton
Askhalt < 0.5%
Handelsmått Ton, MWh
Framställning Komprimering av kutterspån
Användningsområden Energi


Pellets Vida


Vida är en av landets största leverantörer av högklassig pellets. Vida Pellets tillverkas i Hok och levereras med egen distribution till större delen av södra Sverige. Vi levererar inom 10 arbetsdagar efter beställning och ombesörjer lossning på plats med truck. Alltid fri leverans och avisering dagen före.

• Energivärde ca 4,86 MWh/ton
• Fukthalt ca 8 %
• Askhalt ca 0,3 %
• Asksmältpunkt >1550 °C

Vida Pellets produceras i småsäck, 8 mm eller 6 mm, 16 kg/säck. Levereras på pall med 832 kg/pall.